Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần

(Shazam! Fury of the Gods)

Nội dung
Bộ phim tiếp tục câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Batson, khi đọc thuộc lòng từ ma thuật "SHAZAM!" được biến thành Siêu anh hùng thay thế bản ngã trưởng thành của anh ấy, Shazam.