Làng Ma Ám

(It Remains)

Nội dung

Một nhóm người trên đảo trải qua những sự kiện kỳ ​​lạ khi bóng tối bao trùm.